EN_01397472_0008

EN_01397472_0008
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
BOTSWANA: The huge creatures can live for 40 years in the wild and weigh up to four tonnes. A BRITISH photographer snapped a breath-taking encounter with the world???s deadliest mammal bearing its fearsome teeth and jaws??" but managed to stay safe thanks to his safari vehicle and a fortunately positioned termite mound. An engrossing photo captures a sex-starved, incandescent hippopotamus roaring at the camera in order to establish his dominance. Other striking shots include another hippo showing off its teeth as it opens its gaping jaws towards the sky and show five wary beasts suspiciously eyeing the camera as they peek out of the water. Hippopotamuses are responsible for over 500 deaths a year ??" far more than lions, tigers or bears. Wildlife photographer Dale Morris (46), who took these remarkable photos in Okavango Delta in Botswana on one of his latest shoots, was not surprised by the statistics. Mediadrumimages/DaleMorris
2009-11-01
Mediadrumimages/DaleMorris/Media Drum/East News
Media Drum
Mediadrumimages/DaleMorris
MDRUM_HUNGRY_HUNGRY_HIPPO-4
2,58MB
33cm x 22cm przy 300dpi
40, 46, 500, A, AFRICA, AN, AND, ANIMALS, ANOTHER, ARE, AS, AT, BEARING, BEARS, BEASTS, BOTSWANA, BREATH-TAKING, BRITISH, BUT, BY, CAMERA, CAN, CAPTURES, CREATURES, DALE, DALEMORRIS, DEADLIEST, DEADLY, DEATHS, DELTA, DOMINANCE, DRUM, ENCOUNTER, ENGROSSING, ESTABLISH, EYEING, FAR, FEARSOME, FIVE, FOR, FORTUNATELY, FOUR, GAPING, HIPPO, HIPPOPOTAMUS, HIPPOPOTAMUSES, HIS, HUGE, IN, INCANDESCENT, INCLUDE, IT, ITS, JAWS, LATEST, LIONS, LIVE, MAMMAL, MANAGED, MDRUM, MDW, MEDIA, MEDIADRUMIMAGES, MEDIADRUMWORLD, MORE, MORRIS, MOUND, NOT, OF, OFF, OKAVANGO, ON, ONE, OPENS, OR, ORDER, OTHER, OUT, OVER, PEEK, PHOTOGRAPHER, PHOTOGRAPHY, PHOTOS, POSITIONED, REMARKABLE, RESPONSIBLE, ROARING, SAFARI, SAFE, SEX-STARVED, SHOOTS, SHOTS, SHOW, SHOWING, SKY, SNAPPED, STATISTICS, STAY, STRIKING, SURPRISED, SUSPICIOUSLY, TEETH, TERMITE, THAN, THANKS, THE, THESE, THEY, TIGERS, TO, TONNES, TOOK, TOWARDS, UP, VEHICLE, WARY, WAS, WATER, WEIGH, WHO, WILD, WILDLIFE, WITH, WORLD, YEAR, YEARS,