EN_01396830_0032
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Mandatory Credit: Photo by Matthew Chattle/REX (10436835j) Zombies on the streets of London for World Zombie Day. World Zombie Day, London, UK. - 5 Oct 2019.
Zombie Day
2019-10-05
Rex Features/East News
Rex Features
Matthew Chattle/REX
Rex_World_Zombie_Day_London_UK_10436835J
5,07MB
34cm x 53cm przy 300dpi
2019, 5, BY, CHATTLE, CREDIT, DAY, FOR, LONDON, MANDATORY, MATTHEW, OCT, OF, ON, REX, STREETS, THE, UK, WORLD, ZOMBIE, ZOMBIES,