EN_00950291_5084
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Volare Group homepage carries a note explaining that the Italian low-cost airline grounded its flights and suspended ticket sales because of financial difficulties, Monday, Nov. 22, 2004. Volare, which employs 1,400 people, was founded in 1998 by a group of investors in northeastern Italy and later merged with Air Europe. (AP Photo/Luca Bruno)
AP HDD 2
1902-01-01
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
LUCA BRUNO
539426
0,39MB
17cm x 12cm przy 300dpi
1, 1998, 2004, 22, 400, A, AIR, AIRLINE, AND, BECAUSE, BRUNO, BY, CARRIES, DIFFICULTIES, EMPLOYS, EUROPE, EXPLAINING, FINANCIAL, FLIGHTS, FOUNDED, GROUNDED, GROUP, HOMEPAGE, IN, INVESTORS, ITALIAN, ITALY, ITS, LATER, LOW-COST, LUCA, MERGED, MONDAY, NORTHEASTERN, NOTE, NOV, OF, PEOPLE, SUSPENDED, THAT, THE, TICKET, VOLARE, WAS, WHICH, WITH,