EN_00950254_3211
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Da sin: Il segretario della CGIL, Guglielmo Epifani, il segretario della CISL, Savino Pezzotta e il segretario UIL Luigi Angeletti stamani a Firenze in occasione del convegno
AP HDD 2
1902-01-01
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
FABRIZIO GIOVANNOZZI
290321
0,45MB
17cm x 12cm przy 300dpi
A, ANGELETTI, CGIL, CISL, CONVEGNO, DA, DEL, DELLA, E, EPIFANI, FABRIZIO, FIRENZE, GIOVANNOZZI, GUGLIELMO, IL, IN, LUIGI, OCCASIONE, PEZZOTTA, SAVINO, SEGRETARIO, SIN, STAMANI, UIL,