EN_00949919_3758

EN_00949919_3758
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
New Yorkers Harvey Freeman, left, supporting John Kerry for president, and Pincus Shain, right, supporting President Bush, face off during the anti-Bush march organized by United for Peace and Justice in New York Sunday, Aug. 29, 2004, on the eve of the Republican National Convention. (AP Photo/Charlie Riedel)
AP HDD 2
2006-09-05
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
CHARLIE RIEDEL
586835
0,47MB
16cm x 11cm przy 300dpi
2004, 29, AND, ANTI-BUSH, AUG, BUSH, BY, CHARLIE, CONVENTION, DURING, EVE, FACE, FOR, FREEMAN, HARVEY, IN, JOHN, JUSTICE, KERRY, LEFT, MARCH, NATIONAL, NEW, OF, OFF, ON, ORGANIZED, PEACE, PINCUS, PRESIDENT, REPUBLICAN, RIEDEL, RIGHT, SHAIN, SUNDAY, SUPPORTING, THE, UNITED, YORK, YORKERS,