EN_01375426_4901
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Jerzy BUZEK official portrait - 9th Parliamentary term
Polscy posłowie IX kadencji do Parlamentu Europejskiego
2019-06-05
Isopix/East News
Isopix
24929175-020
3,7MB
32cm x 47cm przy 300dpi
9TH, BUZEK, JERZY, OFFICIAL, PARLIAMENTARY, PORTRAIT, TERM,