EN_01375890_0089
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
12.05.2019 Krakow. Pod przewodnictwem Prymasa Polski Wojciecha Polaka z Wawelu na Skalke przeszla tradycyjna procesja sw. Stanislawa. Homilie na Skalce wyglosil arcybiskup meropolita gdanski Slawoj Leszek Glodz N/z Arcybiskup Slawoj Leszek Glodz Fot. M.Lasyk/REPORTER
Procesja ku czci św. Stanisława z Wawelu na Skałkę
2019-05-12
MAREK LASYK/REPORTER
MAREK LASYK/REPORTER
M.Lsyk/REPORTER
120519proc (89)
1,31MB
13cm x 20cm przy 300dpi
05, 12, 2019, ARCYBISKUP, ARCYBISKUPI, BISKUP, BISKUPI, GDANSKI, GEST, GLODZ, HOMILIE, KATOLICY, KATOLICYM, KRAKOW, LASYK, LESZEK, LSYK, M, MEROPOLITA, MINA, NA, POCESYNY, POD, POLAKA, POLSKI, PROCESJA, PRYMASA, PRZESZLA, PRZEWODNICTWEM, REPORTER, SKALCE, SKALKE, SLAWOJ, STANISLAW, STANISLAWA, SW, SWIETY, TRADYCJA, TRADYCYJNA, WAWELU, WOJCIECHA, WYGLOSIL, Z,