EN_01375861_0171
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
INTERNET + 100 %
12.05.2019 Krakow Procesja ku czci sw. Stanisalwa z Wawelu na Skalke N/z Slawoj Leszek Glodz fot. Beata Zawrzel/REPORTER
Procesja ku czci św. Stanisława z Wawelu na Skałkę
2019-05-12
Beata Zawrzel/REPORTER
Beata Zawrzel/REPORTER
Beata Zawrzel/REPORTER
190512beza052
1,14MB
29cm x 19cm przy 300dpi
05, 12, 2019, BEATA, CZCI, GLODZ, KRAKOW, KRAKOWIE, KU, LESZEK, NA, POLSCE, POLSKA, PORTRET, PROCESJA, REPORTER, SKALKE, SLAWOJ, STANISALWA, SW, WAWELU, Z, ZAWRZEL,