EN_00947514_3667
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
[[00000000]]
This is an undated photo of novelist Charles Dickens at an unknown location. Among his books are,
AP Historical Hard Drive 2000
2000-08-23
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
470457
0,66MB
20cm x 25cm przy 300dpi
AMONG, AN, ARE, AT, BOOKS, CHARLES, DICKENS, HIS, IS, LOCATION, NOVELIST, OF, THIS, UNDATED, UNKNOWN,