EN_01357926_3407
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
SPECIAL RATES FOR EDITORIAL AND BOOKS RF RATES FOR OTHER USE INTERNET +100%
Infection of a person by respiratory viruses, illustration. Conceptual image.
2016-03-10
KATERYNA KON/Science Photo Library RF/East News
Science Photo Library RF
KATERYNA KON
f0129751
3,25MB
51cm x 34cm przy 300dpi
A, ARTWORK, BIOLOGICAL, BIOLOGY, CGI, CITY, CORONAVIRUS, DANGEROUS, DIGITALLY, DISEASE, ENVELOPED, EPIDEMIC, EPIDEMIOLOGY, FATAL, FLU, GENERATED, H1N1, ILLUSTRATION, INFECTIOUS, INFLUENZA, KATERYNA, KON, MEDICAL, MEDICINE, MERS, MEXICO, MICROBE, MICROBIOLOGICAL, MICROBIOLOGY, NEURAMINIDASE, NO-ONE, NOBODY, ONE, ORTHOMYXOVIRUS, PANDEMIC, PARTICLE, PATHOGEN, PATHOGENIC, PROTEIN, PROTEINS, RESPIRATORY, RNA, SARS, SINGLE, SPIKE, SPIKES, STRAIN, SURFACE, SWINE, VARIANT, VIRION, VIROLOGY, VIRUS, WORLDWIDE,