EN_00941988_0007
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: NATALIA DOBRYSZYCKA / EASTNEWS WROCLAW 15/11/2010 UROCZYSTOSC NADANIA TYTUL DOKTOR HONORIS CAUSA DLA JERZY BUZEK , Z UDZIALEM PREMIER DONALD TUSK N/Z JERZY BUZEK
Jerzy Buzek odbiera tytuł doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej
2010-11-15
Natalia DOBRYSZYCKA/East News
Natalia DOBRYSZYCKA
Natalia Dobryszycka
nd_20101105_07
2,26MB
25cm x 16cm przy 300dpi
11, 15, 2010, BUZEK, CAUSA, DLA, DOBRYSZYCKA, DOKTOR, DOKTORAT, EASTNEWS, HONORIS, JERZY, NADANIA, NATALIA, POLITECHNIKA, POLSKA, PREMIER, TYTUL, UDZIALEM, UROCZYSTOSC, WROCLAW, Z,