EN_00920186_7268
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
94-1171
British pop-singer Tom Jones.
Ria - arch
1994-04-01
SPUTNIK/EAST NEWS
SPUTNIK Russia
Yuryi Abramochkin
RIA10-780146_5097
3,44MB
43cm x 30cm przy 300dpi
ABRAMOCHKIN, BRITISH, CONCERT, JONES, PERFORMER, POP-SINGER, TOM, TOUR, YURYI,