EN_01320465_0560

EN_01320465_0560
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
!!! INTERNET +100%!!!
Foto: Olszanka/Eastnews Warszawa 05 2018 Warszawskie targi ksiazki 2018 nz: Adam Zagajewski
2018-05-20
Wojciech OLSZANKA/East News
Wojciech OLSZANKA
Olszanka WOJCIECH
TARGIKS2018_OLS_317
5,56MB
39cm x 59cm przy 300dpi
05, 2018, ADAM, AUTOR, CZYTANIE, EASTNEWS, FOTO, KSIAZKA, KSIAZKI, NZ, OLSZANKA, PORTRET, TARGI, WARSZAWA, WARSZAWSKIE, WOJCIECH, ZAGAJEWSKI,