EN_01314036_0512
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
SPECIAL RATES FOR EDITORIAL AND BOOKS RF RATES FOR OTHER USE INTERNET +100%
Relaxed pregnant woman using smartphone.
SPL RF Apr 2018
2018-04-07
East News
Science Photo Library RF
IGOR STEVANOVIC / SCIENCE PHOTO LIBRARY
f0213000
3,8MB
46cm x 30cm przy 300dpi
30S, APP, BELLY, CELL, COMMUNICATION, DAYLIGHT, ELECTRONICS, FEMALE, IGOR, INTERIOR, INTERNET, LIBRARY, LIFESTYLE, MATERNITY, MOBILE, MODERN, ONLINE, PHONE, PREGNANCY, PREGNANT, RELAXED, SCIENCE, SMART, STEVANOVIC, TECHNOLOGICAL, TECHNOLOGY, THIRTIES, USING, WEB, WOMAN,