EN_01264668_2027
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
19/01/2009 Warszawa Uroczystosc wreczenia nagrody tygodnika Wprost - Czlowiek roku 2009 przewodniczacemu Parlamentu Europejskiemu Jerzemu Buzkowi n/z : Michal M. Lisiecki - Prezes Zarzadu Platformy Mediowej Point Group SA Jerzy Buzek FOT. ADAM JAGIELAK / WPROST
Wprost - 06.2017
2010-01-19
Adam Jagielak/Wprost/East News
AWR Wprost
Adam Jagielak
wprost1_AJ_190110_251
2,29MB
27cm x 23cm przy 300dpi
01, 19, 2009, ADAM, BUZEK, BUZKOWI, CLOWIEK, CZLOWIEK, EUROPEJSKIEMU, GALA, GROUP, JAGIELAK, JERZEMU, JERZY, LISIECKI, M, MEDIOWEJ, MICHAL, NAGRODA, NAGRODY, PARLAMENTU, PLATFORMY, POINT, PREZES, PRZEWODNICZACEMU, ROKU, SA, TYGODNIKA, UROCZYSTOSC, WARSZAWA, WPROST, WRECZENIA, WRECZENIE, Z, ZARZADU,