EN_01258240_5160
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Internet +100% ceny
Fot. Ireneusz Sobieszczuk/TVP/East News Teatr Telewizji 2009 - Prymas w Komanczy, rez. Pawel Woldan N/Z: Artur Barcis, Magdalena Rozczka, HenrykTalar
Z archiwum TVP
2009-09-15
Ireneusz Sobieszczuk/TVP/East News
TVP SA
Ireneusz Sobieszczuk
EN_00914416_0472
1,81MB
30cm x 21cm przy 300dpi
2009, ARCHIWUM, ARTUR, BARCIS, EAST, HENRYK, HENRYKTALAR, IRENEUSZ, KOMANCZY, MAGDALENA, NEWS, PAWEL, POLAND, POLSKA, PRYMAS, PRZEDSTAWIENIE, REZ, ROZCZKA, SOBIESZCZUK, SZTUKA, TALAR, TEATR, TELEVISION, TELEWIZJA, TELEWIZJI, TELEWIZYJNE, THEATER, THEATRE, TVP, W, WOLDAN, Z,