EN_00914410_1046
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Mosaic portrait Alexander Nevsky. Item by Lomonosov?s workshop artists (1757-1758).Replica.Original resides in State Russian Museum.
Ria - arch
1967-01-01
SPUTNIK/EAST NEWS
SPUTNIK Russia
RIA Novosti
RIA10-637727_3544
4,73MB
30cm x 36cm przy 300dpi
ALEXANDER, ARTISTS, BY, CROWN, IN, ITEM, LOMONOSOV, MOSAIC, MUSEUM, NEVSKY, NOVOSTI, ORIGINAL, PORTRAIT, REPLICA, RESIDES, RIA, RUSSIAN, STATE, WORKSHOP,