EN_01201489_0126
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Angela Bassett attends the EE British Academy Film Awards " Bafta" at the Royal Opera House on February 14, 2016 in London, ENGLAND-14/02/16/NIVIERE_0114NIV
Nagrody British Academy Film
2016-02-15
NIVIERE/SIPA/EAST NEWS
SIPA
NIVIERE/SIPA
SIPA.00742322000114
4,4MB
24cm x 36cm przy 300dpi
02, 14, 16, 2016, ACADEMY, ANGELA, AT, ATTENDS, AWARDS, BAFTA, BASSETT, BRITISH, EE, FEBRUARY, FILM, HOUSE, IN, LONDON, NIVIERE, ON, OPERA, ROYAL, THE,