EN_01201386_6200
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
-ALLCOUNTRY
MANDATORY BYLINE: Jon Furniss / Corbis Emilia Clarke arriving at the EE British Academy Film Awards at The Royal Opera House, London, Britain on 14 Feb 2016. Pictured: Emilia Clarke
Nagrody British Academy Film
2016-02-14
Jon Furniss / Corbis/EAST NEWS
SPLASH NEWS
Jon Furniss / Corbis
SPL1227587_007
1,7MB
28cm x 42cm przy 300dpi
14, 2016, ACADEMY, AND, ANGELES, ARRIVALS, ARRIVING, AT, AWARDS, BAFTA, BRITAIN, BRITISH, BY, BYLINE, CARPET, CELEBRITY, CLARKE, CORBIS, COUNTRY, EE, EMILIA, FEB, FEBRUARY, FILM, FURNISS, HOUSE, IPTCDAY, IPTCMONTHNAME3, IPTCYEAR4, JON, LO, LONDON, LOS, MANDATORY, NEW, NEWS, ON, OPERA, PHOTODESK, PICTURE, PICTURED, PICTURES, PREMIERE, RED, ROYAL, SPLASH, STATE, SUPPCAT1, THE, YORK,