EN_00909352_2166

EN_00909352_2166
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
08.1944 Warszawa Powstanie Warszawskie n/z na ulicy Jasnej okolice Filharmonii Narodowej arch.Sergiusza Pinkwarta/FOTONOVA
1944-08-01
SERGIUSZ PINKWART/FOTONOVA
SERGIUSZ PINKWART/FOTONOVA
arch.Sergiusza Pinkwarta/FOTONOVA
0103050076
0,21MB
10cm x 8cm przy 300dpi
08, 1944, ARCH, ARCHIWALNE, FILHARMONII, FOTONOVA, JASNEJ, NA, NARODOWEJ, OKOLICE, PINKWARTA, POWSTANIE, RETRO, SERGIUSZA, ULICY, WARSAW, WARSZAWA, WARSZAWSKIE, Z,