EN_00908981_0986
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
31.08.2009 Gdansk Uroczystosci rocznicowe Sierpnia 80 n/z metropolita Slawoj Leszek Glodz , Prezydent RP Lech Kaczynski fot. Lukasz Ostalski/REPORTER
Abp Sławoj Leszek Głódź
2009-08-31
LUKASZ OSTALSKI/REPORTER
LUKASZ OSTALSKI/REPORTER
Ostalski/REPORTER
010909065
0,53MB
22cm x 18cm przy 300dpi
08, 2009, 31, 80, GDANSK, GEST, GLODZ, KACZYNSKI, LECH, LESZEK, LUKASZ, METROPOLITA, MINA, OBCHODY, OSTALSKI, PREZYDENT, REPORTER, ROCZNICA, ROCZNICOWE, RP, SIERPIEN, SIERPNIA, SLAWOJ, SOLIDARNOSC, SOLIDARNOSCI, UROCZYSTOSCI, Z,