EN_01156357_0036

EN_01156357_0036
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Fot: Marcin Borkowski / East News Warszawa 03.12.2014 Trening medialny zawodnikow KSW 29 n/z Pawel Nastula
2014-12-03
Marcin Borkowski/East News
Marcin Borkowski
Marcin Borkowski
MB_ksw29treningmedialny_03.12.14-43
0,54MB
14cm x 21cm przy 300dpi
03, 12, 2014, 29, BORKOWSKI, EAST, FEDERACJA, KONFRONTACJA, KSW, MARCIN, MARRIOTT, MEDIALNY, NASTULA, NEWS, PAWEL, SZTUK, TRENING, WALKI, WARSZAWA, Z, ZAWODNIKOW,