EN_00907079_3113
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Uwaga! Cena minimalna 150 zl (takze internet)
1996 Ksiadz profesor Jozef Tischner. fot.A.Iwanczuk/REPORTER portret
Reporter Poland 2004
2004-03-11
ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER
ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER
Iwanczuk/REPORTER
110304078
0,57MB
13cm x 18cm przy 300dpi
1996, IWANCZUK, JOZEF, KSIADZ, PORTRET, PROFESOR, REPORTER, TISCHNER,