EN_00906884_8464

EN_00906884_8464
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Aktor Henryk Talar. fot. Andrzej Wawok/REPORTER
2003-03-25
ANDRZEJ WAWOK/REPORTER
ANDRZEJ WAWOK/REPORTER
Wawok/REPORTER
250303036
0,18MB
9cm x 6cm przy 300dpi
AKTOR, AKTORZY, ANDRZEJ, HENRYK, PORTRET, REPORTER, TALAR, WAWOK,