EN_00906711_9830
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
2002. Opole. Fani hip hopu. fot. Michal Kolyga/REPORTER
Reporter Poland 2002
2002-08-23
MICHAL KOLYGA/REPORTER
MICHAL KOLYGA/REPORTER
Kolyga/REPORTER
230802023
0,72MB
23cm x 16cm przy 300dpi
2002, FANI, HIP, HIPHOP, HOP, HOPU, KOLYGA, KONCERT, MICHAL, MUZYKA, OPOLE, PUBLICZNOSC, REPORTER,