EN_00906711_9776
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
1999 n/z Jerzy Urban, redaktor naczelny tygodnika NIE. fot. Krzysztof Wojda/Reporter
Reporter Poland 2002
2002-08-22
KRZYSZTOF WOJDA/REPORTER
KRZYSZTOF WOJDA/REPORTER
Wojda/Reporter
220802112
0,3MB
16cm x 11cm przy 300dpi
1999, DZIENNIKARZ, JERZY, KRZYSZTOF, NACZELNI, NACZELNY, NIE, REDAKTOR, REPORTER, SYLWETKA, TYGODNIKA, URBAN, WOJDA,