EN_00906711_9745

EN_00906711_9745
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Minister Finansow Grzegorz Kolodko. fot. Krzysztof Wojda/REPORTER
2002-08-22
KRZYSZTOF WOJDA/REPORTER
KRZYSZTOF WOJDA/REPORTER
Wojda/REPORTER
220802079
1,04MB
21cm x 32cm przy 300dpi
FINANSOW, GRZEGORZ, KIESZEN, KOLODKO, KRZYSZTOF, MINISTER, POLITYKA, PUSTA, REPORTER, SYLWETKA, WOJDA,