EN_00906711_9674
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
1998 W Klubie Tango. Tancerki. fot. Krzysztof Wojda/Reporter
Reporter Poland 2002
2002-08-22
KRZYSZTOF WOJDA/REPORTER
KRZYSZTOF WOJDA/REPORTER
Wojda/Reporter
220802006
0,48MB
15cm x 10cm przy 300dpi
1998, IMPREZA, KANKAN, KLUB, KLUBIE, KRZYSZTOF, REPORTER, ROZRYWKA, TANCERKA, TANCERKI, TANGO, TANIEC, WOJDA,