EN_01131233_0005
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
-ALLCOUNTRY
Tom Jones and his wife Melinda Woodward were seen shopping at 'Ride Aid ' in Beverly Hills in California. Pictured: Tom Jones
Tom Jones z żoną
2014-05-28
Splash News/EAST NEWS
SPLASH NEWS
Splash News
SPL770091_009
0,47MB
18cm x 25cm przy 300dpi
AID, AND, AT, BEVERLY, CALIFORNIA, HILLS, HIS, IN, JONES, MELINDA, NEWS, RIDE, SEEN, SHOPPING, TOM, WERE, WIFE, WOODWARD,