EN_01111379_0103
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
INTERNET +100%
PHOTO: BOCCON-GIBOD/SIPA/EAST NEWS Pierwsza pielgrzymka papieza Jana Pawla II do Polski. Uroczystosc powitania na lotnisku Okecie. Warszawa, 02.06.1979 N/Z: na przodzie Jan Pawel II i przewodniczacy Rady Panstwa Henryk Jablonski, z tylu za nimi prymas Polski kardynal Stefan Wyszynski. First Apostolic journey of Pope John Paul II to Poland. Welcoming ceremony at Okecie Airport. Warszawa, POLAND - 02/06/1979 Pictured: on the right Pope John Paul II and chairman of the Council of State Henryk Jablonski, following them is Primate of Poland cardinal Stefan Wyszynski.
1979-06-02
EAST NEWS
SIPA
BOCCON-GIBOD/SIPA
8259_003pope
2,24MB
35cm x 23cm przy 300dpi
02, 06, 1979, 70, 70S, AIRPORT, AND, APOSTOLIC, ARCHIWALNE, AT, BOCCON-GIBOD, CAMERAMAN, CARDINAL, CEREMONY, CHAIRMAN, COUNCIL, DO, EAST, FIRST, FOLLOWING, HENRYK, I, II, IS, JABLONSKI, JAN, JANA, JOHN, JOURNEY, KARDYNAL, KOSCIOL, L-R, LATA, LEWEJ, LOTNISKA, LOTNISKO, LOTNISKU, NA, NEWS, NIMI, OD, OF, OKECIE, ON, OPERATOR, PANSTWA, PAPIEZ, PAPIEZA, PAUL, PAWEL, PAWLA, PIELGRZYMKA, PIERWSZA, PLYTA, PODROZ, POLAND, POLSKA, POLSKI, POPE, POWITANIA, PRIMATE, PRL, PRYMAS, PRZEWODNICZACY, PRZODZIE, RADY, RELIGIA, RETRO, RIGHT, SOLDIER, STATE, STEFAN, THE, THEM, TO, TYLU, UROCZYSTOSC, WARSAW, WARSZAWA, WELCOMING, WIARA, WIZYTA, WYSZYNSKI, Z, ZA, ZOLNIEZR,