EN_01111379_0091
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
INTERNET +100%
PHOTO: SETBOUN/SIPA/EAST NEWS Pierwsza pielgrzymka papieza Jana Pawla II do Polski. Spotkanie z wladzami panstwa, Warszawa, 02.06.1979 N/Z: (L-P) przewodniczacy Rady Panstwa Henryk Jablonski, Jan Pawel II, I sekretarz KC PZPR Edward Gierek i prymas Polski kardynal Stefan Wyszynski. First Apostolic journey of Pope John Paul II to Poland. Meeting with Polish government, Warszawa, POLAND - 02/06/1979 Pictured: Chairman of the Council of State Henryk Jablonski, Pope John Paul II, First Secretary of the Polish United Workers' Party Edward Gierek and primate of Poland cardinal Stefan Wyszynski.
1979-06-02
EAST NEWS
SIPA
SETBOUN/SIPA
4355_003pope
2,63MB
34cm x 21cm przy 300dpi
02, 06, 1979, 70, 70S, AND, APOSTOLIC, ARCHIWALNE, AT, CARDINAL, CHAIRMAN, COMMUNISM, COUNCIL, DO, EAST, EDWARD, FIRST, GIEREK, GOVERNMENT, HENRYK, I, II, JABLONSKI, JAN, JANA, JOHN, JOURNEY, KARDYNAL, KC, KOMUNISTYCZNA, KOMUNISTYCZNE, KOMUNIZM, KOSCIOL, L-P, LATA, MEETING, NEWS, OF, PANSTWA, PAPIEZ, PAPIEZA, PARTY, PAUL, PAWEL, PAWLA, PIELGRZYMKA, PIERWSZA, PODROZ, POLAND, POLISH, POLSKA, POLSKI, POPE, PRIMATE, PRL, PRYMAS, PRZEWODNICZACY, PZPR, RADY, RELIGIA, RETRO, SECRETARY, SEKRETARZ, SETBOUN, SPOTKANIE, STATE, STEFAN, SYLWETKA, THE, TO, UNITED, WARSAW, WARSZAWA, WIARA, WITH, WIZYTA, WLADZA, WLADZAMI, WLADZE, WORKERS, WYSZYNSKI, Z,