EN_01111379_0078
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
INTERNET +100%
PHOTO: WOJTEK LASKI / EAST NEWS Pierwsza pielgrzymka papieza Jana Pawla II do Polski. Spotkanie z duchowienstwem w Archikatedrze Warszawskiej sw. Jana. Warszawa, 02.06.1979 N/Z: papiez Jan Pawel II, na lewo od papieza prymas Polski kardynal Stefan Wyszynski. First Apostolic journey of Pope John Paul II to Poland. Meeting with the Polish clergy at St. John's Archcathedral. Warsaw, POLAND - 02/06/1979 Pictured: Pope John Paul II, on the left primate of Poland cardinal Stefan Wyszynski.
Pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski 1979
1979-06-02
Wojtek Laski/East News
Wojtek Laski
Wojtek Laski
26153_0032pope
2,21MB
33cm x 21cm przy 300dpi
02, 06, 1, 1979, 2, 70, 70S, AND, APOSTOLIC, ARCHCATHEDRAL, ARCHIKATEDRA, ARCHIKATEDRZE, ARCHIWALIA, ARCHIWALNE, AT, BIALE, BLACK, CARDINAL, CATHEDRAL, CATHOLIC, CATHOLICISM, CHRISTIAN, CHRISTIANITY, CHRZESCIJANSKI, CHRZESCIJANSTWO, CLERGY, CZARNO, CZARNO-BIALE, DO, DRUGI, DUCHOWIENSTWEM, DUCHOWIENSTWO, EAST, FAITH, FIRST, GORA, I, II, INTERIOR, JAN, JANA, JASNA, JOHN, JOURNEY, JP, JP2, KARDYNAL, KATEDRA, KATOLICKI, KATOLICYZM, KLER, KSIADZ, KSIEZA, LASKI, LATA, LEFT, LEWO, MEETING, NA, NEWS, OD, OF, ON, PAPAL, PAPIEZ, PAPIEZA, PAUL, PAWEL, PAWLA, PIELGRZYMKA, PIERWSZA, POLAND, POLISH, POLSKA, POLSKI, POPE, PRIMATE, PRL, PRYMAS, RELIGIA, RELIGION, RETRO, SAINT, SECOND, SPOTKANIE, STEFAN, SW, SWIETEGO, THE, TO, VISIT, VISITS, W, WARSAW, WARSZAWA, WARSZAWSKA, WARSZAWSKIEJ, WHITE, WIARA, WITH, WIZYTA, WNETRZE, WOJTEK, WYSZYNSKI, Z,