EN_01088825_0002
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
INTERNET +100%
PHOTO: SIPA PRESS/EAST NEWS Pierwsza pielgrzymka papieza Jana Pawla II do Polski, Gniezno 1979. 8265
Pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski 1979
1902-01-01
EAST NEWS
SIPA
BOCCON-GIBOD/SIPA
wl_papiez_powitanie_002
1,57MB
18cm x 27cm przy 300dpi
1979, 70, 70S, 8265, ARCHIWALNE, BOCCON-GIBOD, CAPTION, DO, EAST, GNIEZNO, II, JAN, JANA, JOHN, KAROL, LATA, LOCAL, MSZA, NEWS, PAPIEZ, PAPIEZA, PAUL, PAWEL, PAWLA, PIELGRZYMKA, PIERWSZA, POLAND, POLSKA, POLSKI, POPE, PRESS, RETRO, STEFAN, WOJTYLA, WYSZYNSKI,