EN_01066958_0010
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
18.01.2013 Krakow Czuly Barbarzynca Konferencja prasowa nt realizacji filmu City(W)rites w ramach projektu Literacka Malopolska N/z Adam Zagajewski Fot. M. Lasyk/REPORTER
Kraków pierwszy w projekcie City(W)rites
2013-01-18
MAREK LASYK/REPORTER
MAREK LASYK/REPORTER
Lasyk/REPORTER
180113275
1,64MB
27cm x 24cm przy 300dpi
01, 18, 2013, ADAM, BARBARZYNCA, CITY, CZULY, FILM, FILMU, KONFERENCJA, KRAKOW, LASYK, LITERACKA, MALOPOLSKA, NT, POECI, POETA, PORTRET, PRASOWA, PROJEKT, PROJEKTU, RAMACH, REALIZACJI, REPORTER, RITES, W, WRITES, Z, ZAGAJEWSKI,