EN_01062338_1717
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
No Merchandising. Editorial Use Only. No Book Cover Usage
No Merchandising. Editorial Use Only. No Book Cover Usage Mandatory Credit: Photo by Snap Stills / Rex Features (1979291p) Maggie Smith Quartet - 2012
Kadry z filmu Quartet
2012-06-15
Snap Stills / Rex Features/EAST NEWS
Rex Features
Snap Stills / Rex Features
Rex_SIS_2012_ONE_1979291P
1,78MB
28cm x 26cm przy 300dpi
2012, ACTOR, ALONE, BOOK, BY, COVER, EDITORIAL, FEATURES, FEMALE, FILM, MAGGIE, MERCHANDISING, NO, ONLY, PERSONALITY, QUARTET, SMITH, SNAP, STILL, STILLS, USAGE, USE,