EN_01061955_0008
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
HIGH RESOLUTION ON REQUEST
PHOTO: EAST NEWS/ MONDADORI
W stylu nordyckim - Casa Viva 10/2012
2012-07-06
EAST NEWS
Mondadori Press
Brancato
CV 10_12 p54c Brancato
0,04MB
3cm x 4cm przy 300dpi
, BRANCATO, CASA, CHAIR, EAST, KRZESLO, LUSTRO, MIRROR, MONDADORI, NEWS, PEPER, TAPETA, TOALETKA, VIVA, WALLPAPER,