EN_01002649_0015
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
HIGH RESOLUTION ON REQUEST
PHOTO: EAST NEWS/ MONDADORI
Casa Viva 1/2011
2010-03-03
EAST NEWS
Mondadori Press
Baguzzi
CV 1_11 p90-91 BAGUZZI
0,41MB
13cm x 9cm przy 300dpi
BAGUZZI, CASA, CHAIR, CV111, EAST, FACILE, KRZESLO, LAMP, LAMPA, MONDADORI, MOUNT, NEWS, PAPER, POKOJ, ROOM, STOL, TABLE, TAPETA, URZADZANIE,