EN_00276055_0001
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
INTERNET +100%
PHOTO: KRYSTYNA BARTOSIK/EAST NEWS "WARSZAWA, CERKIEW", autor nieznany, 1915 - data ze stempla pocztowego, Wydawnictwo M. K. W.
Dawna Warszawa na pocztówkach
2009-10-01
Krystyna Bartosik Collection/East News
Krystyna Bartosik Collection
KRYSTYNA BARTOSIK
poczt2178
1,01MB
18cm x 10cm przy 300dpi
1915, ALEKSANDER, ALEKSANDRA, ART, AUTOR, BARTOSIK, CERKIEW, CHUCH, DATA, DRAWING, DZWONNICA, ILLUSTRATION, KARTKA, KRYSTYNA, MALARSTWO, NA, NEWSKI, NEWSKIEGO, NIEZNANY, OBRAZ, ORHODOX, ORTHODOXY, PAINTING, PLAC, POCZTOWEGO, POCZTOWKA, POCZTOWKACH, POCZTOWKI, POSTCARD, PRAWOSLAWIE, PRZEDWOJENNA, PRZEDWOJENNY, RETRO, RYSUNEK, SASKI, SOBOR, STEMPLA, SZTUKA, WARSAW, WARSZAWA, WIDOKOWKA, WYDAWNICTWO, ZE,