EN_00985406_0022

EN_00985406_0022
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Internet +100%
PHOTO: ARCHIWUM ZAJDLER / EAST NEWS Wojsko Polskie - II wojna swiatowa Partyzant Armii Ludowej; harcerz i robotnik - obroncy Katowic we wrzesniu 1939; powstaniec warszawski (1944), mal. Leszek Piasecki
Wojsko Polskie
2011-10-11
MAREK ZAJDLER/East News
MAREK ZAJDLER
Archiwum Zajdler
MZ_Ret_051
2,78MB
18cm x 27cm przy 300dpi
1939, 1944, AL, ARCHIWUM, ARMIA, ARMII, ARMY, EAST, GRANAT, HARCERZ, HISTORIA, HISTORY, HISTORYCZNE, I, II, ILUSTRACJA, INSURGENT, KATOWIC, LESZEK, LUDOWA, LUDOWEJ, MAL, NEWS, OBRONA, OBRONCY, PARTYZANT, PIASECKI, POLAND, POLISH, POLSKA, POLSKIE, POWSTANIE, POWSTANIEC, RETRO, ROBOTNIK, RYSUNEK, SWIATOWA, UZBROJENIE, WAR, WARSZAWSKI, WARSZAWSKIE, WE, WOJNA, WOJSKO, WOJSKOWOSC, WOJSKOWOWSCI, WORLD, WRZESIEN, WRZESNIU, ZAJDLER,