EN_00154774_0003

EN_00154774_0003
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
INTERNET +100%
PHOTO: JAN ZDZARSKI/EAST NEWS PIERWSZA PIELGRZYMKA JANA PAWLA II DO POLSKI 2-10 CZERWIEC 1979,
2008-01-04
Jan ZDZARSKI/East News
Jan ZDZARSKI
JAN ZDZARSKI
papiez_007
4,27MB
32cm x 21cm przy 300dpi
1979, 2-10, BLACK-WHITE, CAR, CZARNO-BIALE, CZERWIEC, DO, I, II, JAN, JANA, JOHN, JP, JPLL, KAROL, LL, MILICJA, PAPAMOBILE, PAPIEZ, PAUL, PAWEL, PAWLA, PIELGRZYMKA, PIERWSZA, PILGRIMAGE, POLAND, POLSKA, POLSKI, POPE, PRZEJAZD, RETRO, STREET, TLUM, ULICA, VISIT, WIZYTA, ZDZARSKI,