EN_00025229_0002
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: EAST NEWS/SIPA PRESS Isabelle Adjani. The 30th Cesars Ceremony at the Chatelet theatre in Paris. Paris, FRANCE-26/02/2005. 00506922
no headline
2005-02-26
EAST NEWS
SIPA
VILLARD/LYDIE/SIPA
CEZARY_ADJANI27_004
0,62MB
16cm x 21cm przy 300dpi
02, 2005, ACTRESS, ADJANI, AKTORKA, AT, CAPTION, CEREMONY, CESARS, CEZARY, CHATELET, IN, ISABELLE, LOCAL, LYDIE, PARIS, PORTRAIT, PORTRET, PRESS, THE, THEATRE, VILLARD,