niedziela, 15 września 2019
zamknij [x]
do:

18.01 - 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża (44)

23... z 3

Zdjęcia

EN_00078092_0003 WL
PHOTO: EAST NEWS/LASKI Umieszczanie znaku PCK na podrA?cznych apteczkach, w przychodniach i firmach farmaceutycznych jest niezgodne z prawem i grozi za to kara 2,5 tys. z??. Znak ten podlega ochronie na mocy ustawy o Polskim Czerwonym Krzy??u i Konwencji Genewskiej. "W Polsce przez 50 lat utrwali??o siA? przekonanie, ??e czerwony krzy?? na bia??ym tle jest symbolem s??u??by zdrowia; staramy siA? to zmieniA?" - powiedzia?? PAP Krzysztof KA?dzierski z o??rodka upowszechniania miA?dzynarodowego prawa humanitarnego przy zarzA?dzie g????wnym PCK. Znak PCK mo??na umie??ciA? jedynie na punkcie opatrunkowym, kt??ry pomocy udziela bezp??atnie. Na aptekach czy apteczkach podrA?cznych powinien znajdowaA? siA? bia??y krzy?? na zielonym tle. Za wykroczenia dotyczA?ce umieszczania znaku PCK powinna karaA? policja. PCK wysy??a jedynie upomnienia do tych, kt??rzy wykorzystujA? znak w reklamach i na plakatach. W ostatnich miesiA?cach czerwony krzy?? pojawi?? siA? m.in. na szyldach niekt??rych aptek, w kampanii reklamowej towarzystwa ubezpieczeniowego i w reklamie ??rodk??w przeciwb??lowych. Znak czerwonego krzy??a powsta?? w 1863 roku w Genewie z odwr??cenia barw flagi szwajcarskiej. "Tw??rcy Czerwonego Krzy??a chcieli w ten spos??b wyraziA? ho??d dla swojego kraju. W tym czasie symbol nie mia?? konotacji religijnych" - przypomnia?? KA?dzierski. Skojarze?" religijnych nabra?? w roku 1876, kiedy Turcja podczas wojny z RosjA? zaczA???a stosowaA? Czerwony P????ksiA???yc. Obecnie na 181 stowarzysze?" Czerwonego Krzy??a na ??wiecie 150 u??ywa znaku krzy??a. W 31 krajach (muzu??ma?"skich) funkcjonuje symbol czerwonego p????ksiA???yca. Iran do 1980 roku u??ywa?? znaku czerwonego lwa i s??o?"ca (symbolu dynastii Pahlawich). W 1864 roku 13 pa?"stw podpisa??o konwencjA? o ochronie rannych i chorych ??o??nierzy. Stopniowo do??A?cza??y do nich nastA?pne. Zgodnie z konwencjA? szpitale, ambulatoria i lekarze chronieni znakiem czerwonego krzy??a nie biorA? udzia??u w wojnie.
EN_00906692_7576 RP
25.01.2001 Warszawa. Hotel Sheraton, bal charytatywny PCK. n/z Jozef Oleksy (SLD). Fot. Marek Zawadka/Reporter
EN_00078092_0001 WL
PHOTO: EAST NEWS/LASKI Umieszczanie znaku PCK na podrA?cznych apteczkach, w przychodniach i firmach farmaceutycznych jest niezgodne z prawem i grozi za to kara 2,5 tys. z??. Znak ten podlega ochronie na mocy ustawy o Polskim Czerwonym Krzy??u i Konwencji Genewskiej. "W Polsce przez 50 lat utrwali??o siA? przekonanie, ??e czerwony krzy?? na bia??ym tle jest symbolem s??u??by zdrowia; staramy siA? to zmieniA?" - powiedzia?? PAP Krzysztof KA?dzierski z o??rodka upowszechniania miA?dzynarodowego prawa humanitarnego przy zarzA?dzie g????wnym PCK. Znak PCK mo??na umie??ciA? jedynie na punkcie opatrunkowym, kt??ry pomocy udziela bezp??atnie. Na aptekach czy apteczkach podrA?cznych powinien znajdowaA? siA? bia??y krzy?? na zielonym tle. Za wykroczenia dotyczA?ce umieszczania znaku PCK powinna karaA? policja. PCK wysy??a jedynie upomnienia do tych, kt??rzy wykorzystujA? znak w reklamach i na plakatach. W ostatnich miesiA?cach czerwony krzy?? pojawi?? siA? m.in. na szyldach niekt??rych aptek, w kampanii reklamowej towarzystwa ubezpieczeniowego i w reklamie ??rodk??w przeciwb??lowych. Znak czerwonego krzy??a powsta?? w 1863 roku w Genewie z odwr??cenia barw flagi szwajcarskiej. "Tw??rcy Czerwonego Krzy??a chcieli w ten spos??b wyraziA? ho??d dla swojego kraju. W tym czasie symbol nie mia?? konotacji religijnych" - przypomnia?? KA?dzierski. Skojarze?" religijnych nabra?? w roku 1876, kiedy Turcja podczas wojny z RosjA? zaczA???a stosowaA? Czerwony P????ksiA???yc. Obecnie na 181 stowarzysze?" Czerwonego Krzy??a na ??wiecie 150 u??ywa znaku krzy??a. W 31 krajach (muzu??ma?"skich) funkcjonuje symbol czerwonego p????ksiA???yca. Iran do 1980 roku u??ywa?? znaku czerwonego lwa i s??o?"ca (symbolu dynastii Pahlawich). W 1864 roku 13 pa?"stw podpisa??o konwencjA? o ochronie rannych i chorych ??o??nierzy. Stopniowo do??A?cza??y do nich nastA?pne. Zgodnie z konwencjA? szpitale, ambulatoria i lekarze chronieni znakiem czerwonego krzy??a nie biorA? udzia??u w wojnie.
EN_00907550_5498 RP
26.05.2006 Czestochowa Pierwsza pielgrzymka Papieza Benedykta XVI do Polski Jasna Gora N/z ratownik medyczny Polskiego Czerwonego Krzyza Fot. Tomasz Baranski/REPORTER
EN_01348713_3032 RP
16.11.2018 Chorzow POjemnik na odziez PCK fot. Beata Zawrzel/REPORTER
INTERNET + 100 %
EN_00908280_9660 RP
09.06.2008 Warszawa Polski Czerwony Krzyz N/z Mariusz Malewicz ktory wygral bilety na mecz Euro 2008 w kampanii " Strzelaj gole dla Czerwonego Krzyza " Fot. Donat Brykczynski/REPORTER
EN_01348187_0007 ENF
Fot. Adam Staskiewicz / East News. Belchatow 09.11.2018. Akcja krwiodwastwa energetykow z PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna pod haslem Kropelka Energii dla Niepodleglej N/Z legitymacja Honorowego Dawcy Krwi
EN_01348187_0013 ENF
Fot. Adam Staskiewicz / East News. Belchatow 09.11.2018. Akcja krwiodwastwa energetykow z PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna pod haslem Kropelka Energii dla Niepodleglej N/Z maskotka krwiodawstwa
EN_01240191_6657 RP
08.03.2017 Warszawa Wola Ulica Marcina Kasprzaka Rower Dar PCK fot. Adam Burakowski/REPORTER
EN_01348187_0017 ENF
Fot. Adam Staskiewicz / East News. Belchatow 09.11.2018. Akcja krwiodwastwa energetykow z PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna pod haslem Kropelka Energii dla Niepodleglej N/Z honorowi dawcy krwi, oddana krew
EN_01209377_0001 ENF
PHOTO: ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS - Logo Polski Czerwony Krzyz
EN_01348187_0001 ENF
Fot. Adam Staskiewicz / East News. Belchatow 09.11.2018. Akcja krwiodwastwa energetykow z PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna pod haslem Kropelka Energii dla Niepodleglej N/Z honorowi dawcy krwi, oddana krew
EN_01297448_0006 ENF
fot.Marcin Jurkiewicz/East News Lodz 03.01.2018 Lodzki Okreg Polskiego Czerwonego Krzyza prowadzi akcje zbiorki odziezy oraz rzeczy do zabawy dla dzieci N/z Tablica PCK
EN_01226662_0021 ENF
Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 29.09.2016 Dominika Kulczyk przeznaczyla 4 miliony zlotych na program Zolty Talerz, ktory ma na celu dozywianie dzieci w Polsce N/z: Dominika Kulczyk
EN_01347997_0001 ENF
fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. Warszawa 02.11.2018. n/z Pojemniki na odziez uzywana.
EN_01297448_0005 ENF
fot.Marcin Jurkiewicz/East News Lodz 03.01.2018 Lodzki Okreg Polskiego Czerwonego Krzyza prowadzi akcje zbiorki odziezy oraz rzeczy do zabawy dla dzieci N/z Tablica PCK
! EN_01056023_0003 JBS
PHOTO: ARCHIWUM SZCZECINSKICH/EAST NEWS Operator PKF Karol Szczecinski dokumentuje obchody Tygodnia Polskiego Czerwonego Krzyza. Warszawa, czerwiec 1946. N/Z: pochod mlodziezy na Krakowskim Przedmiesciu.
Uwaga! Cena minimalna 150 zl (rowniez internet)
EN_01303063_7235 RP
28.04.2018 Lodz. Bezdomny szuka ubran w kontenerze PCK z uzywana odzieza. Fot. Piotr Kamionka/REPORTER
EN_00946419_0018 RP
16.12.2010 Lodz Hala Expo N/z Wigilia Charytatywna dla ponad 400 najubozszych lodzin zorganizowana przez lodzkie organizacje pomocowe Fot. Lukasz Szelag/REPORTER
EN_01316862_0005 ENF
fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. Warszawa 29.04.2018. n/z Pojemnik na odziez uzywana PCK.

góra

23... z 3
Rocznice 2018 Na wyłączność