Wednesday, September 18, 2019
close [x]
to:

Pierwsze przesłuchania przed komisją śledczą ds. VAT (71)

EN_01339374_0001 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Marcin Horala fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER
EN_01339374_0002 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Marcin Horala fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER
EN_01339375_0007 ENF
Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Sejmowa komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Przesluchanie prof. Witolda Modzelewskiego, bylego wiceministra finansow i autora pierwszej ustawy o VAT. n/z: przewodniczacy komisji, posel PiS Marcin Horala.
EN_01339375_0014 ENF
Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Sejmowa komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Przesluchanie prof. Witolda Modzelewskiego, bylego wiceministra finansow i autora pierwszej ustawy o VAT. n/z: przewodniczacy komisji, posel PiS Marcin Horala.
EN_01339375_0017 ENF
Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Sejmowa komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Przesluchanie prof. Witolda Modzelewskiego, bylego wiceministra finansow i autora pierwszej ustawy o VAT. n/z: przewodniczacy komisji, posel PiS Marcin Horala.
EN_01339375_0019 ENF
Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Sejmowa komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Przesluchanie prof. Witolda Modzelewskiego, bylego wiceministra finansow i autora pierwszej ustawy o VAT. n/z: przewodniczacy komisji, posel PiS Marcin Horala.
EN_01339374_0009 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Marcin Horala fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER
EN_01339374_0014 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Marcin Horala fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER
EN_01339375_0021 ENF
Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Sejmowa komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Przesluchanie prof. Witolda Modzelewskiego, bylego wiceministra finansow i autora pierwszej ustawy o VAT. n/z: przewodniczacy komisji, posel PiS Marcin Horala.
EN_01339375_0024 ENF
Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Sejmowa komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Przesluchanie prof. Witolda Modzelewskiego, bylego wiceministra finansow i autora pierwszej ustawy o VAT. n/z: przewodniczacy komisji, posel PiS Marcin Horala.
EN_01339375_0034 ENF
Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Sejmowa komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Przesluchanie prof. Witolda Modzelewskiego, bylego wiceministra finansow i autora pierwszej ustawy o VAT. n/z: przewodniczacy komisji, posel PiS Marcin Horala.
EN_01339375_0038 ENF
Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Sejmowa komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Przesluchanie prof. Witolda Modzelewskiego, bylego wiceministra finansow i autora pierwszej ustawy o VAT. n/z: przewodniczacy komisji, posel PiS Marcin Horala. (2P).
EN_01339374_0027 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Marcin Horala fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER
EN_01339374_0005 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Witold Modzelewski, Marcin Horala fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER n/z: Witold Modzelewski
EN_01339375_0015 ENF
Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Sejmowa komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Przesluchanie prof. Witolda Modzelewskiego, bylego wiceministra finansow i autora pierwszej ustawy o VAT. n/z: wiceprzewodniczacy komisji Kazimierz Smolinski (L), przewodniczacy komisji, posel PiS Marcin Horala (P).
EN_01339375_0016 ENF
Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Sejmowa komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Przesluchanie prof. Witolda Modzelewskiego, bylego wiceministra finansow i autora pierwszej ustawy o VAT. n/z: wiceprzewodniczacy komisji Kazimierz Smolinski (L), przewodniczacy komisji, posel PiS Marcin Horala (P).
EN_01339375_0022 ENF
Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Sejmowa komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Przesluchanie prof. Witolda Modzelewskiego, bylego wiceministra finansow i autora pierwszej ustawy o VAT. n/z: wiceprzewodniczacy komisji Kazimierz Smolinski (L), przewodniczacy komisji, posel PiS Marcin Horala (P).
EN_01339375_0023 ENF
Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Sejmowa komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Przesluchanie prof. Witolda Modzelewskiego, bylego wiceministra finansow i autora pierwszej ustawy o VAT. n/z: wiceprzewodniczacy komisji Kazimierz Smolinski (L), przewodniczacy komisji, posel PiS Marcin Horala (P).
EN_01339375_0025 ENF
Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Sejmowa komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Przesluchanie prof. Witolda Modzelewskiego, bylego wiceministra finansow i autora pierwszej ustawy o VAT. n/z: Witold Modzelewski (L), przewodniczacy komisji, posel PiS Marcin Horala (P).
EN_01339374_0016 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Witold Modzelewski Marcin Horala fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER n/z: Witold Modzelewski
EN_01339375_0006 ENF
Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Sejmowa komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Przesluchanie prof. Witolda Modzelewskiego, bylego wiceministra finansow i autora pierwszej ustawy o VAT. n/z: wiceprzewodniczacy komisji, posel Kukiz '15 Marek Jakubiak.
EN_01339375_0037 ENF
Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Sejmowa komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Przesluchanie prof. Witolda Modzelewskiego, bylego wiceministra finansow i autora pierwszej ustawy o VAT. n/z: wiceprzewodniczacy komisji, posel Kukiz '15 Marek Jakubiak.
EN_01339375_0035 ENF
Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Sejmowa komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Przesluchanie prof. Witolda Modzelewskiego, bylego wiceministra finansow i autora pierwszej ustawy o VAT. n/z: posel PiS Malgorzata Janowska.
EN_01339375_0030 ENF
Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Sejmowa komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Przesluchanie prof. Witolda Modzelewskiego, bylego wiceministra finansow i autora pierwszej ustawy o VAT. n/z: posel PiS Andrzej Matusiewicz.
EN_01339375_0031 ENF
Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Sejmowa komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Przesluchanie prof. Witolda Modzelewskiego, bylego wiceministra finansow i autora pierwszej ustawy o VAT. n/z: posel PiS Andrzej Matusiewicz.
EN_01339374_0003 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Witold Modzelewski fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER n/z: Witold Modzelewski
EN_01339374_0004 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Witold Modzelewski, Marcin Horala fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER n/z: Witold Modzelewski
EN_01339374_0006 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Witold Modzelewski fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER n/z: Witold Modzelewski
EN_01339374_0007 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Witold Modzelewski fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER n/z: Witold Modzelewski
EN_01339374_0008 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Witold Modzelewski fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER n/z: Witold Modzelewski
EN_01339375_0010 ENF
Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Sejmowa komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Przesluchanie prof. Witolda Modzelewskiego, bylego wiceministra finansow i autora pierwszej ustawy o VAT. n/z: Witold Modzelewski
EN_01339375_0011 ENF
Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Sejmowa komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Przesluchanie prof. Witolda Modzelewskiego, bylego wiceministra finansow i autora pierwszej ustawy o VAT. n/z: Witold Modzelewski
EN_01339375_0012 ENF
Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Sejmowa komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Przesluchanie prof. Witolda Modzelewskiego, bylego wiceministra finansow i autora pierwszej ustawy o VAT. n/z: Witold Modzelewski
EN_01339374_0010 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Witold Modzelewski fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER n/z: Witold Modzelewski
EN_01339374_0011 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Witold Modzelewski fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER n/z: Witold Modzelewski
EN_01339374_0012 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Witold Modzelewski fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER n/z: Witold Modzelewski
EN_01339374_0013 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Witold Modzelewski fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER n/z: Witold Modzelewski
EN_01339375_0028 ENF
Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Pierwszym swiadkiem bedzie prof. Witold Modzelewski, ekspert, doradca podatkowy, były wiceminister finansow i autor pierwszej ustawy o VAT. Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Sejmowa komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Przesluchanie prof. Witolda Modzelewskiego, bylego wiceministra finansow i autora pierwszej ustawy o VAT. n/z: Witold Modzelewski.
EN_01339374_0015 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Witold Modzelewski fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER n/z: Witold Modzelewski
EN_01339374_0017 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Witold Modzelewski fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER n/z: Witold Modzelewski
EN_01339375_0039 ENF
Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Pierwszym swiadkiem bedzie prof. Witold Modzelewski, ekspert, doradca podatkowy, były wiceminister finansow i autor pierwszej ustawy o VAT. Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Sejmowa komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Przesluchanie prof. Witolda Modzelewskiego, bylego wiceministra finansow i autora pierwszej ustawy o VAT. n/z: Witold Modzelewski.
EN_01339375_0042 ENF
Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Pierwszym swiadkiem bedzie prof. Witold Modzelewski, ekspert, doradca podatkowy, były wiceminister finansow i autor pierwszej ustawy o VAT. Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Sejmowa komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Przesluchanie prof. Witolda Modzelewskiego, bylego wiceministra finansow i autora pierwszej ustawy o VAT. n/z: Witold Modzelewski.
EN_01339374_0018 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Witold Modzelewski fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER n/z: Witold Modzelewski
EN_01339375_0045 ENF
Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Pierwszym swiadkiem bedzie prof. Witold Modzelewski, ekspert, doradca podatkowy, były wiceminister finansow i autor pierwszej ustawy o VAT. Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Sejmowa komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Przesluchanie prof. Witolda Modzelewskiego, bylego wiceministra finansow i autora pierwszej ustawy o VAT. n/z: Witold Modzelewski.
EN_01339374_0019 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Witold Modzelewski fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER n/z: Witold Modzelewski
EN_01339374_0020 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Witold Modzelewski fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER n/z: Witold Modzelewski
EN_01339374_0021 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Witold Modzelewski fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER n/z: Witold Modzelewski
EN_01339374_0022 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Witold Modzelewski fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER n/z: Witold Modzelewski
EN_01339375_0049 ENF
Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Pierwszym swiadkiem bedzie prof. Witold Modzelewski, ekspert, doradca podatkowy, były wiceminister finansow i autor pierwszej ustawy o VAT. Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Sejmowa komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Przesluchanie prof. Witolda Modzelewskiego, bylego wiceministra finansow i autora pierwszej ustawy o VAT. n/z: Witold Modzelewski.
EN_01339374_0023 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Witold Modzelewski fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER n/z: Witold Modzelewski
EN_01339374_0024 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Witold Modzelewski fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER n/z: Witold Modzelewski
EN_01339374_0025 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Witold Modzelewski fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER n/z: Witold Modzelewski
EN_01339374_0026 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Witold Modzelewski fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER n/z: Witold Modzelewski
EN_01339374_0028 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Witold Modzelewski fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER
EN_01339374_0029 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Witold Modzelewski fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER
EN_01339374_0030 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Witold Modzelewski fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER
EN_01339374_0031 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Witold Modzelewski fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER
EN_01339374_0032 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Witold Modzelewski fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER
EN_01339374_0033 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Witold Modzelewski fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER
EN_01339374_0034 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Witold Modzelewski fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER
EN_01339374_0035 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Witold Modzelewski fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER
EN_01339374_0036 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Witold Modzelewski fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER
EN_01339374_0037 RP
18.09.2018 Warszawa komisja sledcza ds. VAT przesluchanie Witolda Modzelewskiego n/z Witold Modzelewski fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER
EN_01339375_0036 ENF
Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Sejmowa komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Przesluchanie prof. Witolda Modzelewskiego, bylego wiceministra finansow i autora pierwszej ustawy o VAT. n/z: posel PiS Wojciech Murdzek.
EN_01339375_0032 ENF
Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Sejmowa komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Przesluchanie prof. Witolda Modzelewskiego, bylego wiceministra finansow i autora pierwszej ustawy o VAT. n/z: posel PSL-UED Genowefa Tokarska.
EN_01339375_0001 ENF
Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Sejmowa komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Przesluchanie prof. Witolda Modzelewskiego, bylego wiceministra finansow i autora pierwszej ustawy o VAT.
EN_01339375_0029 ENF
Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Pierwszym swiadkiem bedzie prof. Witold Modzelewski, ekspert, doradca podatkowy, były wiceminister finansow i autor pierwszej ustawy o VAT.
EN_01339375_0044 ENF
Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Sejmowa komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Przesluchanie prof. Witolda Modzelewskiego, bylego wiceministra finansow i autora pierwszej ustawy o VAT.
EN_01339375_0046 ENF
Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Pierwszym swiadkiem bedzie prof. Witold Modzelewski, ekspert, doradca podatkowy, były wiceminister finansow i autor pierwszej ustawy o VAT.
EN_01339375_0050 ENF
Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Sejmowa komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Przesluchanie prof. Witolda Modzelewskiego, bylego wiceministra finansow i autora pierwszej ustawy o VAT.
EN_01339375_0051 ENF
Fot. Jan Bielecki/East News, Warszawa 18.09.2018. Sejmowa komisja sledcza ds. VAT rozpoczyna przesluchania. Przesluchanie prof. Witolda Modzelewskiego, bylego wiceministra finansow i autora pierwszej ustawy o VAT.

top

Rocznice 2018 Na wyłączność