Tuesday, September 24, 2019
close [x]
to:

Ignacy Jan Paderewski (69)

! EN_00980317_0001 MUZ
PHOTO: MUZEUM NIEPODLEGLOSCI/EAST NEWS Prezydent ministrow Ignacy Jan Paderewski, 1919. IGNACY JAN PADEREWSKI - FAMOUS POLISH PIANIST, COMPOSER, POLITICIAN, POLISH PRIME MINISTER AND INDEPENDENCE ACTIVIST, PROFESSOR OF WARSAW CONVERSATORY. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, dzialacz niepodleglosciowy, profesor konserwatorium w Warszawie.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl.
! EN_00980317_0002 MUZ
PHOTO: MUZEUM NIEPODLEGLOSCI/EAST NEWS Marszalek Jozef Pilsudski i premier Ignacy Paderewski - przed otwarciem sejmu, 09.02.1919. JOZEF PILSUDSKI - POLISH CHAMPION OF INDEPENDENCE, COMMANDANT, POLITICIAN, HEAD OF POLISH STATE, POLISH ARMY COMMANDER-IN-CHIEF FROM, FIRST MARSHAL OF POLAND, TWOFOLD PRIME MINISTER OF POLAND, CREATOR OF SANACJA GOVERNMENT AFTER COUP D'ETAT. Jozef Pilsudski (1867-1935) - polski dzialacz niepodleglosciowy, dowodca wojskowy, polityk, Naczelnik Panstwa Polskiego i Wodz Naczelny Armii Polskiej, pierwszy Marszalek Polski; dwukrotny premier Polski, tworca tzw. rzadow sanacyjnych w II Rzeczypospolitej wprowadzonych w wyniku zamachu stanu.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl.
EN_00946420_5498 AP
Ignacy Jan Paderewski a Polish pianist, composer, diplomat. Undated photo. (AP Photo)
256
! EN_00314674_0024 MLI
PHOTO: MUZEUM LITERATURY/EAST NEWS Ignacy Jan Paderewski - pocztowka, repr. obrazu a.n. z ok. 1905. IGNACY JAN PADEREWSKI - FAMOUS POLISH PIANIST, COMPOSER, POLITICIAN, POLISH PRIME MINISTER AND INDEPENDENCE ACTIVIST, PROFESSOR OF WARSAW CONVERSATORY. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, dzialacz niepodleglosciowy, profesor konserwatorium w Warszawie.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl.
! EN_00314674_0014 MLI
PHOTO: MUZEUM LITERATURY/EAST NEWS Ignacy Jan Paderewski, Londyn ok. 1894. IGNACY JAN PADEREWSKI - FAMOUS POLISH PIANIST, COMPOSER, POLITICIAN, POLISH PRIME MINISTER AND INDEPENDENCE ACTIVIST, PROFESSOR OF WARSAW CONVERSATORY. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, dzialacz niepodleglosciowy, profesor konserwatorium w Warszawie.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl.
! EN_00314674_0015 MLI
PHOTO: MUZEUM LITERATURY/EAST NEWS Ignacy Jan Paderewski, Warszawa 1898-1900. IGNACY JAN PADEREWSKI - FAMOUS POLISH PIANIST, COMPOSER, POLITICIAN, POLISH PRIME MINISTER AND INDEPENDENCE ACTIVIST, PROFESSOR OF WARSAW CONVERSATORY. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, dzialacz niepodleglosciowy, profesor konserwatorium w Warszawie.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl.
! EN_00314674_0013 MLI
PHOTO: MUZEUM LITERATURY/EAST NEWS Ignacy Jan Paderewski, Warszawa 1883. IGNACY JAN PADEREWSKI - FAMOUS POLISH PIANIST, COMPOSER, POLITICIAN, POLISH PRIME MINISTER AND INDEPENDENCE ACTIVIST, PROFESSOR OF WARSAW CONVERSATORY. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, dzialacz niepodleglosciowy, profesor konserwatorium w Warszawie.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl.
! EN_00314674_0011 MLI
PHOTO: MUZEUM LITERATURY/EAST NEWS Ignacy Jan Paderewski na tle Ogrodu Saskiego, 1898-1900. IGNACY JAN PADEREWSKI - FAMOUS POLISH PIANIST, COMPOSER, POLITICIAN, POLISH PRIME MINISTER AND INDEPENDENCE ACTIVIST, PROFESSOR OF WARSAW CONVERSATORY. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, dzialacz niepodleglosciowy, profesor konserwatorium w Warszawie.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl.
! EN_00314674_0012 MLI
PHOTO: MUZEUM LITERATURY/EAST NEWS Ignacy Jan Paderewski, Warszawa 1883. IGNACY JAN PADEREWSKI - FAMOUS POLISH PIANIST, COMPOSER, POLITICIAN, POLISH PRIME MINISTER AND INDEPENDENCE ACTIVIST, PROFESSOR OF WARSAW CONVERSATORY. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, dzialacz niepodleglosciowy, profesor konserwatorium w Warszawie.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl.
! EN_00314674_0009 MLI
PHOTO: MUZEUM LITERATURY/EAST NEWS Ignacy Jan Paderewski, ok. 1900. IGNACY JAN PADEREWSKI - FAMOUS POLISH PIANIST, COMPOSER, POLITICIAN, POLISH PRIME MINISTER AND INDEPENDENCE ACTIVIST, PROFESSOR OF WARSAW CONVERSATORY. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, dzialacz niepodleglosciowy, profesor konserwatorium w Warszawie.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl.
! EN_00314674_0010 MLI
PHOTO: MUZEUM LITERATURY/EAST NEWS Ignacy Jan Paderewski, Lwow 1901. IGNACY JAN PADEREWSKI - FAMOUS POLISH PIANIST, COMPOSER, POLITICIAN, POLISH PRIME MINISTER AND INDEPENDENCE ACTIVIST, PROFESSOR OF WARSAW CONVERSATORY. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, dzialacz niepodleglosciowy, profesor konserwatorium w Warszawie.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl.
! EN_00314674_0006 MLI
PHOTO: MUZEUM LITERATURY/EAST NEWS Portret Ignacego Jana Paderewskiego, Lwow ok. 1890. IGNACY JAN PADEREWSKI - FAMOUS POLISH PIANIST, COMPOSER, POLITICIAN, POLISH PRIME MINISTER AND INDEPENDENCE ACTIVIST, PROFESSOR OF WARSAW CONVERSATORY. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, dzialacz niepodleglosciowy, profesor konserwatorium w Warszawie.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl.
! EN_00209679_0047 MUZ
PHOTO: MUZEUM NIEPODLEGLOSCI/EAST NEWS Pocztowka "70-lecie odzyskania niepodleglosci ?- Ignacy Paderewski". POSTCARD "70 YEARS OF POLISH INDEPENDENCE. IGNACY PADEREWSKI PORTRAIT". IGNACY JAN PADEREWSKI - FAMOUS POLISH PIANIST, COMPOSER, POLITICIAN, POLISH PRIME MINISTER AND INDEPENDENCE ACTIVIST, PROFESSOR OF WARSAW CONVERSATORY. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, dzialacz niepodleglosciowy, profesor konserwatorium w Warszawie.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl.
! EN_00209679_0030 MUZ
PHOTO: MUZEUM NIEPODLEGLOSCI/EAST NEWS Portret Ignacego Paderewskiego, lata 20. IGNACY PADEREWSKI PORTRAIT, '20. IGNACY JAN PADEREWSKI - FAMOUS POLISH PIANIST, COMPOSER, POLITICIAN, POLISH PRIME MINISTER AND INDEPENDENCE ACTIVIST, PROFESSOR OF WARSAW CONVERSATORY. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, dzialacz niepodleglosciowy, profesor konserwatorium w Warszawie.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl.
! EN_00209679_0006 MUZ
PHOTO: MUZEUM NIEPODLEGLOSCI/EAST NEWS Portret Ignacego Paderewskiego, mal. L.Stroynowski. IGNACY PADEREWSKI PORTRAIT BY L.STROYNOWSKI. IGNACY JAN PADEREWSKI - FAMOUS POLISH PIANIST, COMPOSER, POLITICIAN, POLISH PRIME MINISTER AND INDEPENDENCE ACTIVIST, PROFESSOR OF WARSAW CONVERSATORY. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, dzialacz niepodleglosciowy, profesor konserwatorium w Warszawie.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl.
EN_00198899_0001 ENF
PHOTO: K.K.WODECKA / EAST NEWS Ignacy Paderewski wraz z malzonka. IGNACY PADEREWSKI WITH WIFE. IGNACY JAN PADEREWSKI - FAMOUS POLISH PIANIST, COMPOSER, POLITICIAN, POLISH PRIME MINISTER AND INDEPENDENCE ACTIVIST, PROFESSOR OF WARSAW CONVERSATORY. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, dzialacz niepodleglosciowy, profesor konserwatorium w Warszawie.
REPRODUKCJA INTERNET +100%
! EN_00187724_0001 MUZ
PHOTO: MUZEUM NIEPODLEGLOSCI/EAST NEWS Ignacy Paderewski na jubileuszowym Zjezdzie Weteranow Armii Polskiej we Francji w Nowym Jorku. Obok sekretarz Sylwin Strakacz. 22.06.1941. IGNACY PADEREWSKI AT THE JUBILEE CONVENTION OF POLISH ARMY IN FRANCE VETERANS IN NEW YORK, 22.06.1941. IGNACY JAN PADEREWSKI - FAMOUS POLISH PIANIST, COMPOSER, POLITICIAN, POLISH PRIME MINISTER AND INDEPENDENCE ACTIVIST, PROFESSOR OF WARSAW CONVERSATORY. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, dzialacz niepodleglosciowy, profesor konserwatorium w Warszawie.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl.
! EN_00187548_0032 MUZ
PHOTO: MUZEUM NIEPODLEGLOSCI/EAST NEWS Portret Ignacego Paderewskiego, pazdziernik 1924. IGNACY PADEREWSKI PORTRAIT, OCTOBER 1924. IGNACY JAN PADEREWSKI - FAMOUS POLISH PIANIST, COMPOSER, POLITICIAN, POLISH PRIME MINISTER AND INDEPENDENCE ACTIVIST, PROFESSOR OF WARSAW CONVERSATORY. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, dzialacz niepodleglosciowy, profesor konserwatorium w Warszawie.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl.
! EN_00187548_0010 MUZ
PHOTO:MUZEUM NIEPODLEGLOSCI/EAST NEWS Ignacy Paderewski na jubileuszowym Zjezdzie Weteranow Armii Polskiej we Francji w Nowym Jorku. Obok sekretarz Sylwin Strakacz. 22.06.1941. IGNACY PADEREWSKI AT THE JUBILEE CONVENTION OF POLISH ARMY IN FRANCE VETERANS IN NEW YORK, 22.06.1941. IGNACY JAN PADEREWSKI - FAMOUS POLISH PIANIST, COMPOSER, POLITICIAN, POLISH PRIME MINISTER AND INDEPENDENCE ACTIVIST, PROFESSOR OF WARSAW CONVERSATORY. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, dzialacz niepodleglosciowy, profesor konserwatorium w Warszawie.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl.
! EN_00187548_0009 MUZ
PHOTO: MUZEUM NIEPODLEGLOSCI/EAST NEWS Ignacy Paderewski na jubileuszowym Zjezdzie Weteranow Armii Polskiej we Francji w Nowym Jorku wyglasza swe ostatnie publiczne przemowienie. Obok sekretarz Sylwin Strakacz. 22.06.1941. IGNACY PADEREWSKI AT THE JUBILEE CONVENTION OF POLISH ARMY IN FRANCE VETERANS IN NEW YORK, 22.06.1941. IGNACY JAN PADEREWSKI - FAMOUS POLISH PIANIST, COMPOSER, POLITICIAN, POLISH PRIME MINISTER AND INDEPENDENCE ACTIVIST, PROFESSOR OF WARSAW CONVERSATORY. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, dzialacz niepodleglosciowy, profesor konserwatorium w Warszawie.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl.
! EN_00187548_0008 MUZ
PHOTO: MUZEUM NIEPODLEGLOSCI/EAST NEWS Ignacy Paderewski na jubileuszowym Zjezdzie Weteranow Armii Polskiej we Francji w Nowym Jorku. Obok sekretarz Sylwin Strakacz. 22.06.1941. IGNACY PADEREWSKI AT THE JUBILEE CONVENTION OF POLISH ARMY IN FRANCE VETERANS IN NEW YORK, 22.06.1941. IGNACY JAN PADEREWSKI - FAMOUS POLISH PIANIST, COMPOSER, POLITICIAN, POLISH PRIME MINISTER AND INDEPENDENCE ACTIVIST, PROFESSOR OF WARSAW CONVERSATORY. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, dzialacz niepodleglosciowy, profesor konserwatorium w Warszawie.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl.
! EN_00187548_0006 MUZ
PHOTO: MUZEUM NIEPODLEGLOSCI/EAST NEWS Ignacy Paderewski na jubileuszowym Zjezdzie Weteranow Armii Polskiej we Francji w Nowym Jorku. Obok sekretarz Sylwin Strakacz. 22.06.1941. IGNACY PADEREWSKI AT THE JUBILEE CONVENTION OF POLISH ARMY IN FRANCE VETERANS IN NEW YORK, 22.06.1941. IGNACY JAN PADEREWSKI - FAMOUS POLISH PIANIST, COMPOSER, POLITICIAN, POLISH PRIME MINISTER AND INDEPENDENCE ACTIVIST, PROFESSOR OF WARSAW CONVERSATORY. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, dzialacz niepodleglosciowy, profesor konserwatorium w Warszawie.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl.
! EN_00187548_0005 MUZ
PHOTO: MUZEUM NIEPODLEGLOSCI/EAST NEWS Ignacy Paderewski na jubileuszowym Zjezdzie Weteranow Armii Polskiej we Francji w Nowym Jorku. Obok sekretarz Sylwin Strakacz. 22.06.1941. IGNACY PADEREWSKI AT THE JUBILEE CONVENTION OF POLISH ARMY IN FRANCE VETERANS IN NEW YORK, 22.06.1941. IGNACY JAN PADEREWSKI - FAMOUS POLISH PIANIST, COMPOSER, POLITICIAN, POLISH PRIME MINISTER AND INDEPENDENCE ACTIVIST, PROFESSOR OF WARSAW CONVERSATORY. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, dzialacz niepodleglosciowy, profesor konserwatorium w Warszawie.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl.
! EN_00187548_0004 MUZ
PHOTO: MUZEUM NIEPODLEGLOSCI/EAST NEWS Ignacy Paderewski na jubileuszowym Zjezdzie Weteranow Armii Polskiej we Francji w Nowym Jorku wyglasza swe ostatnie publiczne przemowienie. Obok sekretarz Sylwin Strakacz. 22.06.1941. IGNACY PADEREWSKI AT THE JUBILEE CONVENTION OF POLISH ARMY IN FRANCE VETERANS IN NEW YORK, 22.06.1941. IGNACY JAN PADEREWSKI - FAMOUS POLISH PIANIST, COMPOSER, POLITICIAN, POLISH PRIME MINISTER AND INDEPENDENCE ACTIVIST, PROFESSOR OF WARSAW CONVERSATORY. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, dzialacz niepodleglosciowy, profesor konserwatorium w Warszawie.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl.
! EN_00187548_0003 MUZ
PHOTO: MUZEUM NIEPODLEGLOSCI/EAST NEWS Ignacy Paderewski podczas wizyty w USA, Chicago 09.03.1932. IGNACY PADEREWSKI IN USA, CHICAGO 09.03.1932. IGNACY JAN PADEREWSKI - FAMOUS POLISH PIANIST, COMPOSER, POLITICIAN, POLISH PRIME MINISTER AND INDEPENDENCE ACTIVIST, PROFESSOR OF WARSAW CONVERSATORY. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, dzialacz niepodleglosciowy, profesor konserwatorium w Warszawie.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl.
! EN_00187548_0002 MUZ
PHOTO: MUZEUM NIEPODLEGLOSCI/EAST NEWS Jedne z ostatnich zdjec Ignacego Paderewskiego, Buckingham Hotel, Nowy Jork 01.06.1941. ONE OF THE LAST PHOTOS OF IGNACY PADEREWSKI, BUCKINGHAM HOTEL, NEW YORK 01.06.1941. IGNACY JAN PADEREWSKI - FAMOUS POLISH PIANIST, COMPOSER, POLITICIAN, POLISH PRIME MINISTER AND INDEPENDENCE ACTIVIST, PROFESSOR OF WARSAW CONVERSATORY. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, dzialacz niepodleglosciowy, profesor konserwatorium w Warszawie.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl.
! EN_00187548_0001 MUZ
PHOTO: MUZEUM NIEPODLEGLOSCI/EAST NEWS Jedne z ostatnich zdjec Ignacego Paderewskiego, Buckingham Hotel, Nowy Jork 01.06.1941. ONE OF THE LAST PHOTOS OF IGNACY PADEREWSKI, BUCKINGHAM HOTEL, NEW YORK 01.06.1941. IGNACY JAN PADEREWSKI - FAMOUS POLISH PIANIST, COMPOSER, POLITICIAN, POLISH PRIME MINISTER AND INDEPENDENCE ACTIVIST, PROFESSOR OF WARSAW CONVERSATORY. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, dzialacz niepodleglosciowy, profesor konserwatorium w Warszawie.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl.
EN_00945997_8073 AP
Monsignor Ambrogio Damiano Achille Ratti is shown in Poland in 1919 as an apostolic visitor sent by Pope Benedict XV, with head of the American Relief Administration Herbert Hoover. At center is Jan Paderewski, famed pianist and Polish patriot. (AP Photo)
11502
EN_00946420_0880 AP
Portrait of Ignace Jan Paderewski, world famous pianist, which has been selected to hang in the presidential palace, Warsaw, Poland, Dec. 12, 1930. The picture, painted by Jan Styke, represents the musician as premier of the Polish Republic. (AP Photo)
256
! EN_01155160_0001 ENF
Photo: Lech Charewicz/East News Ignacy Jan Paderewski, ok. 1930, mal. Tadeusz Styka. IGNACY JAN PADEREWSKI - FAMOUS POLISH PIANIST, COMPOSER, POLITICIAN, POLISH PRIME MINISTER AND INDEPENDENCE ACTIVIST, PROFESSOR OF WARSAW CONVERSATORY. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, dzialacz niepodleglosciowy, profesor konserwatorium w Warszawie.
Uwaga! Cena minimalna 150 zl (rowniez internet)
! EN_01285550_0001 ENF
Fot. Krzysztof Chojnacki / East News Amerykanska pocztowka, Ignacy Paderewski i prezydent Stanow Zjednoczonych Woodrow Wilson, lata 30. ; reprodukcja.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zł; reprodukcja
EN_01111192_0170 ENF
Ignacy Jan Paderewski na Placu Swietego Marka w Wenecji, Wenecja, 1925; fot. Stanislaw Kowalczuk/East News
INTERNET +100% REPRODUKCJA
! EN_01352470_0001 ENF
Fot. Krzysztof Chojnacki/East News Uroczystosc nadania tytulu doktora honoris causa Uniwersytetu Poznanskiego pulkownikowi Edwardowi Mandell House'owi w Paryzu, N/z: dyplom wrecza prof. Jerzy Sajdak, siedza od prawej ambasador RP we Francji Alfred Chlapowski oraz Helena i Ignacy Paderewscy, 1924; reprodukcja
Uwaga ! Cena minimalna do internetu 50 zl , reprodukcja.
! EN_00311296_0001 DAN
Fot. Zbiory D.B. Lomaczewska / East News Portret Ignacego Jana Paderewskiego, lata 20. IGNACY JAN PADEREWSKI - FAMOUS POLISH PIANIST, COMPOSER, POLITICIAN, POLISH PRIME MINISTER AND INDEPENDENCE ACTIVIST, PROFESSOR OF WARSAW CONVERSATORY. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, dzialacz niepodleglosciowy, profesor konserwatorium w Warszawie.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl.
! EN_01285550_0002 ENF
Fot. Krzysztof Chojnacki / East News Ignacy Paderewski w Nowym Jorku, 1920 ; reprodukcja.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zł; reprodukcja
! EN_01335677_0013 ENF
Fot. Krzysztof Chojnacki / East News Ignacy Paderewski z zona Helena w czasie podrozy pociagem w USA ok. 1920, reprodukcja.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zł; reprodukcja
! EN_01335677_0014 ENF
Fot. Krzysztof Chojnacki / East News Ignacy Paderewski przed ratuszem, Nowy Jork, 1920, reprodukcja.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zł; reprodukcja
! EN_00184738_0001 DAN
Fot. Zbiory D.B. Lomaczewska / East News Powitanie misji koalicyjnej na dworcu w Warszawie: gen. Berthelemy, plk. Smith, ambasador Noulens, I. Paderewski, styczen 1919 Coalition's mission arrived to Warsaw. IGNACY JAN PADEREWSKI - POLISH PIANIST, COMPOSER, POLITICIAN, POLISH PRIME MINISTER. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, dzialacz niepodleglosciowy, profesor konserwatorium w Warszawie.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl.
! EN_01301140_0002 ENF
Fot. Krzysztof Chojnacki / East News Ignacy Paderewski przemawia na wiecu, Nowy Jork, 1919; reprodukcja.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zł; reprodukcja
! EN_01335677_0001 ENF
Fot. Krzysztof Chojnacki/East News Ignacy Paderewski w Poznaniu 1919, reprodukcja.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zł; reprodukcja
! EN_01341132_0001 ENF
Fot. Krzysztof Chojnacki / East News Ignacy Paderewski w Poznaniu, 27.12.1918
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl; reprodukcja
! EN_00310849_0002 DAN
Fot. Zbiory D.B. Lomaczewska / East News Powitanie Ignacego Paderewskiego na dworcu w Poznaniu, 26.12.1918. IGNACY JAN PADEREWSKI - FAMOUS POLISH PIANIST, COMPOSER, POLITICIAN, POLISH PRIME MINISTER AND INDEPENDENCE ACTIVIST, PROFESSOR OF WARSAW CONVERSATORY. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, dzialacz niepodleglosciowy, profesor konserwatorium w Warszawie.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl.
! EN_01391577_0001 ENF
Fot. Krzysztof Chojnacki / East News Przyjazd do Poznania Ignacego i Heleny Paderewskich , grudzien 1918 ; reprodukcja
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl.
! EN_00310849_0001 DAN
Fot. Zbiory D.B. Lomaczewska / East News Ignacy Paderewski przemawia do ochotnikow Armii Polskiej formujacej sie w Kanadzie, 13.06.1918. IGNACY JAN PADEREWSKI - FAMOUS POLISH PIANIST, COMPOSER, POLITICIAN, POLISH PRIME MINISTER AND INDEPENDENCE ACTIVIST, PROFESSOR OF WARSAW CONVERSATORY. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, dzialacz niepodleglosciowy, profesor konserwatorium w Warszawie.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl.
! EN_01301140_0001 ENF
Fot. Krzysztof Chojnacki / East News Ignacy Paderewski w trakcie zbiorki pieniedzy na sprawe polska, Nowy Jork, 1918; reprodukcja.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zł; reprodukcja
! EN_01335677_0015 ENF
Fot. Krzysztof Chojnacki/East News Helena Paderewska wsrod sanitariuszek Polskiego Bialego Krzyza w Stanach Zjednoczonych, 1918. reprodukcja.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zł; reprodukcja
! EN_01375534_0001 ENF
Fot. Krzysztof Chojnacki / East News Ignacy Paderewski przemawia do polskich ochotnikow wojskowych w Camp Kosciuszko w Kanadzie, 21.11.1917; reprodukcja.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl; reprodukcja
! EN_01375534_0002 ENF
Fot. Krzysztof Chojnacki / East News Ignacy Paderewski przemawia do polskich ochotnikow wojskowych w Camp Kosciuszko w Kanadzie, 21.11.1917 ; reprodukcja.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl; reprodukcja
! EN_00184738_0002 DAN
Fot. Zbiory D.B. Lomaczewska / East News Ignacy Paderewski przemawiajacy w Chicago, 07.02.1916 r. IGNACY JAN PADEREWSKI - POLISH PIANIST, COMPOSER, POLITICIAN, POLISH PRIME MINISTER. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, dzialacz niepodleglosciowy, profesor konserwatorium w Warszawie.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl.
! EN_01335677_0003 ENF
Fot. Krzysztof Chojnacki/East News Ignacy Paderewski z zona Helena ok. 1915, reprodukcja.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zł; reprodukcja
! EN_01335677_0010 ENF
Fot. Krzysztof Chojnacki/East News Ignacy Paderewski ok. 1915, reprodukcja.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zł; reprodukcja
! EN_01335677_0002 ENF
Fot. Krzysztof Chojnacki/East News Helena Paderewska, rys. Ferdinand Bac, 1911, reprodukcja.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zł; reprodukcja
! EN_00310849_0003 DAN
Fot. Zbiory D.B. Lomaczewska / East News Portret Ignacego Jana Paderewskiego, pocz. XX wieku IGNACY JAN PADEREWSKI - FAMOUS POLISH PIANIST, COMPOSER, POLITICIAN, POLISH PRIME MINISTER AND INDEPENDENCE ACTIVIST, PROFESSOR OF WARSAW CONVERSATORY. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, dzialacz niepodleglosciowy, profesor konserwatorium w Warszawie.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl.
! EN_01315558_0001 ENF
Fot. Krzysztof Chojnacki / East News Willa Riond - Bosson w Szwajcarii , wlasnosc Ignacego Paderewskiego. reprodukcja
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zł; reprodukcja
! EN_01315558_0002 ENF
Fot. Krzysztof Chojnacki / East News Portret Heleny i Ignacego Paderewskich, fot. Arnold Genthe, 1911. reprodukcja
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zł; reprodukcja
! EN_01315558_0003 ENF
Fot. Krzysztof Chojnacki / East News Portret Ignacego Paderewskiego, mal. Laurence Alma-Tadema, reprodukcja
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl; reprodukcja.
! EN_01315558_0004 ENF
Fot. Krzysztof Chojnacki / East News Ignacy Paderewski przy fortepianie, rys. Hans Schliessmann, 1899, reprodukcja
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zł; reprodukcja
! EN_01335677_0004 ENF
Fot. Krzysztof Chojnacki / East News Ignacy Paderewski z ojcem Janem, 1875, reprodukcja.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zł; reprodukcja
! EN_01335677_0005 ENF
Fot. Krzysztof Chojnacki / East News Ignacy Paderewski przy fortepianie - karykatura z 1899 autorstwa Spy (Leslie Ward), reprodukcja.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zł; reprodukcja
! EN_01335677_0006 ENF
Fot. Krzysztof Chojnacki / East News Ignacy Paderewski ok. 1879, repropdukcja
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zł; reprodukcja
! EN_01335677_0007 ENF
Fot. Krzysztof Chojnacki / East News Ignacy Paderewski ok 1890, reprodukcja.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zł; reprodukcja
! EN_01335677_0008 ENF
Fot. Krzysztof Chojnacki / East News Ignacy Paderewski ok 1890, reprodukcja.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zł; reprodukcja
! EN_01335677_0009 ENF
Fot. Krzysztof Chojnacki / East News Ignacy Paderewski z 1890, reprodukcja.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zł; reprodukcja
! EN_01335677_0011 ENF
Fot. Krzysztof Chojnacki / East News Helena Paderewska zony Ignacego, reprodukcja.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zł; reprodukcja
! EN_01335677_0012 ENF
Fot. Krzysztof Chojnacki / East News Ignacy Paderewski z 1901, reprodukcja.
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zł; reprodukcja
! EN_01375534_0003 ENF
Fot. Krzysztof Chojnacki / East News Wydany w Ameryce menuet kompozycji Ignacego Paderewskiego - okladka ; reprodukcja
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl; reprodukcja
! EN_01375534_0004 ENF
Fot. Krzysztof Chojnacki / East News Ignacy Paderewski, wirtuoz fortepianu - karykatura amerykanska z konca XIX w; reprodukcja
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl; reprodukcja
! EN_01375534_0005 ENF
Fot. Krzysztof Chojnacki / East News Amerykanska pocztowka z pocz XX w z portretem Ignacego Paderewskiego i nutami menueta ; reprodukcja
Uwaga! Cena minimalna do internetu 50 zl; reprodukcja
EN_00948366_0578 SIP
Paderewski Ignace (1860-1941), pianiste polonais et homme politique. POLOGNE - XIX, XXeme siecle. 544686
02253899/NONDUPLI

top

Rocznice 2018 Na wyłączność